Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация
Междусистемни обмени
Преносни способности
Електронна платформа за провеждане на търгове за преносни способности (ECAMT)
Търгове за преносни способности
Резултати от търгове за преносни способности на ЕСО
За ППС и ТПП за периода 01.01.2017 до 31.01.2017
За ППС и ТПП за периода 01.01.2017 до 31.12.2017
Архив 2016 година
Архив 2015 година
Архив 2014 година
Архив 2013 година
Архив 2012 година
Архив 2011 година
Архив 2010 година
Архив 2009 година
Архив 2008 година
Архив 2007 година
Резултати от търгове за преносни способности на съседни оператори
Регистри на ползвателите
Меморандуми и процедури
EIC кодове
Графици за междусистемен обмен
Тръжни правила

Резултати за разпределяне и предоставяне на предлаганата преносна способност
  Резултати от тръжната процедура за разделяне и предоставяне на предлаганата преносна способност (ППС) и придобитите физически права за пренос (ФПП), по междусистемните сечения на България със Сърбия, Македония и Турция за периода
  от 00:00 ч. (СЕT) на 01.01.2017 до 24:00 ч. (СЕT) на 31.12.2017 г.
       
  Граница: България-Сърбия  
  Период: 01.01.2017 - 17.09.2017                                                  30.09.2017 - 31.12.2017  
  Референтен № YB-20170000-BGRS-01A  
  КЛИРИНГОВА ЦЕНА (€/MWh):  0.77 €/MWh  
       
Име на Участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
1 Energy Supply & Trade d.o.o. Beograd 34X-0000000017-C 5
2 GEN-I d.o.o. 11XIGET--------D 44
3 ЕДИСЪН ТРЕЙДИНГ СПА, КЛОН БЪЛГАРИЯ 11XEDISON-TRADES 5
4 Elektricni financni tim d.o.o. 28XEFT-SI000000L 15
5 Ритъм-4-ТБ ООД 32X001100100382L 5
6 ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 10
7 Danske Commodities A/S 11XDANSKECOM---P 6
8 MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 15X-MVM--------B 5
9 ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ АД 32X001100100427P 5
    ОБЩО: 100
    Стойност на ФПП: 100
    НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ: 0
       
       
  Граница: Сърбия-България  
  Период: 01.01.2017 - 17.09.2017                                                  30.09.2017 - 31.12.2017  
  Референтен № YB-20170000-RSBG-01A  
  КЛИРИНГОВА ЦЕНА (€/MWh):  0.68 €/MWh  
       
Име на Участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
1 Danske Commodities A/S 11XDANSKECOM---P 49
2 GEN-I d.o.o. 11XIGET--------D 31
3 Energy Supply & Trade d.o.o. Beograd 34X-0000000017-C 5
4 ЕДИСЪН ТРЕЙДИНГ СПА, КЛОН БЪЛГАРИЯ 11XEDISON-TRADES 5
5 Elektricni financni tim d.o.o. 28XEFT-SI000000L 10
    ОБЩО: 100
    Стойност на ФПП: 100
    НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ: 0
       
       
  Граница: България-Македония  
  Период: 01.01.2017 - 08.10.2017                                                  21.10.2017 - 31.12.2017  
  Референтен № YB-20170000-BGMK-01A  
  КЛИРИНГОВА ЦЕНА (€/MWh):  0.86 €/MWh  
       
Име на Участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
1 ЕДИСЪН ТРЕЙДИНГ СПА, КЛОН БЪЛГАРИЯ 11XEDISON-TRADES 10
2 GEN-I d.o.o. 11XIGET--------D 21
3 ABB Електрифициране ООД 32XAVV-ELEKTRO-C 5
4 Danske Commodities A/S 11XDANSKECOM---P 9
5 LE TRADING A.S. 24X-LE-TRADING-N 5
    ОБЩО: 50
    Стойност на ФПП: 50
    НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ: 0
       
       
  Граница: Македония-България  
  Период: 01.01.2017 - 08.10.2017                                                  21.10.2017 - 31.12.2017  
  Референтен № YB-20170000-MKBG-01A  
  КЛИРИНГОВА ЦЕНА (€/MWh):  0.11 €/MWh  
       
Име на Участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
1 Danske Commodities A/S 11XDANSKECOM---P 25
2 GEN-I d.o.o. 11XIGET--------D 12
3 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE doo 11XHSE-SLOVENIAG 12
4 Фреа Акспо ООД 32X001100100459C 1
    ОБЩО: 50
    Стойност на ФПП: 50
    НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ: 0
       
       
  Граница: България-Турция  
  Период: 01.01.2017 - 31.12.2017  
  Референтен № YB-20170000-BGTR-01A  
  КЛИРИНГОВА ЦЕНА (€/MWh):  1.84 €/MWh  
       
Име на Участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
1 ТМ Технолоджи АД 32X001100100932C 6
2 ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ АД 32X001100100427P 29
3 ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 5
4 GEN-I d.o.o. 11XIGET--------D 10
    ОБЩО: 50
    Стойност на ФПП: 50
    НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ: 0
       
       
  Граница: Турция-България  
  Период: 01.01.2017 - 31.12.2017  
  Референтен № YB-20170000-TRBG-01A  
  КЛИРИНГОВА ЦЕНА (€/MWh):  1.45 €/MWh  
       
Име на Участника EIC Придобита стойност на ФПП, MW
1 GEN-I d.o.o. 11XIGET--------D 22
2 ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS 10
3 Danske Commodities A/S 11XDANSKECOM---P 18
    ОБЩО: 50
    Стойност на ФПП: 50
    НЕРАЗПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ: 0